Paludikultūra

Lauksaimniecība un mežsaimniecība uz mitrām un pārmitrām organiskām augsnēm (kūdraugsne, nosusinātas purvu teritorijas) nodrošinot jauna kūdras slāņa veidošanos un tā ilgtermiņa saglabāšanos.

                     Lasīt vairāk                 

Purva Akadēmija

Izglītojoši par purviem un mitrājiem.


                                       Lasīt vairāk