Paludikultūras iespējas kūdrainās lauksaimniecības zemēs

Paludikultūra: niedres

Viena no paludikultūru sugām ir niedres, kuras Latvijas teritorijā ir plaši sastopamas augam dabīgos apstākļos, bet tās var tikt apzināti audzētas konkrētās zemā tipa purvu kūdras atradņu teritorijās. Tādā veidā var nodrošināt niedru biomasu jaunu produktu ražošanai, kā arī, mazināt klimata izmaiņas, jo augšanas rezultātā notiek jauna kūdras slāņa veidošanās, kas uzkrāj oglekli.

Paludikultūra: Melnalksnis

Melnalksnis ir vēl viena paludikultūras suga, kura var tikt apzināti audzēta mitros kūdras un kūdraugšņu apstākļos. Teritoriju apmežošana ar melnalksni uzlabo augšņu veselības stāvokli un ilgtermiņā nodrošina ar kvalitatīvu koksnes izejmateriālu.

Kā ieviest paludikultūru?

Paludikultūras ieviešanā jāievēro vairāki svarīgi faktori, kur galvenais ir - nodrošināt mitrus apstākļus (ūdens 10-30 cm dziļumā no zemes virskārtas) kūdras un kūdraugšņu teritorijās.

Paludikultūra: Miežabrālis

Miežabrālis ir viena no tām paludikultūru sugām, kuras Latvijas teritorijā audzē lauksaimnieki, par to, saņemot arī platībmaksājumus. Miežabrālis labprāt aug organisko un kūdraugšņu teritorijās, un tā biomasu var izmantot dažādos veidos. 

Paludikultūra: Vilkvālīte

Jā, tiešām! Vilkvālītesir paludikultūras suga, par kuru Latvijas teritorijā dzīvojošajiem ir savi uzskati. Patiesībā, vilkvālīti var dēvēt par superaugu, jo tā izmantošanas iespējas ir gan būvniecībā, gan apģērbu ražošanā. Apzināti audzējot noteiktā teritorijā, var tikt iegūts lielākais ekonomiskais un klimatiskais potenciāls. 

Projekts "Paludikultūras Baltijas valstīs"

Ezeru un purvu izpētes centrs realizējis projektu "Paludikultūras Baltijas valstīs", kura galvenie uzdevumi: 

  1. Veikt priekšizpēti, ieskaitot  GIS izvērtējumu par klimatam draudzīgu kūdrāju izmantošanas alternatīvām, fokusējoties vairāk uz paludikultūrām – sūnām, niedrēm, vilkvālītēm. 
  2. Zināšanu pārnese par paludikultūrām.
  3. Izstrādāt ieteikumus nacionālajām un ES politikām, kas ļautu intensīvāk audzēt paludikultūras. 

Projekta vadošais partneris bija Succow Fonds, un partneri - Igaunijas Dabas fonds, Lietuvas Dabas fonds.

Projektu “Paludikultūras Baltijas valstīs” finansēja Eiropas Klimata iniciatīva (EUKI). EUKI ir Vācijas Federālās Vides ministrijas (BMU) finanšu instruments.