Ezeru un purvu izpētes centrs
Izzināt pagātni, lai uzlabotu mūsu nākotni

EPIC ir dibināts ar mērķi:

  • veikt zinātniskos pētījumus, informēt un izglītot sabiedrību par vidi, īpaši par ezeriem un purviem un ar tiem saistītajiem procesiem pagātnē, mūsdienās un iespējamām izmaiņām nākotnē;
  • ar fundamentālu un lietišķu aktivitāšu palīdzību veicināt pārdomātu dabas resursu, īpaši sapropeļa un kūdras resursu izmantošanu;
  • veicināt izpratni par zinātnisko pētījumu nozīmi un to pielietošanas iespējām purvu un ezeru apsaimniekošanā;
  • balstoties uz pētījumu rezultātiem, izstrādāt metodes un ieteikumus ezeru, purvu un vides apsaimniekošanai, veicināt labas prakses piemērus un ilgtspējīgu vides attīstību;
  • sadarboties ar vietējām un starptautiskām organizācijām, sabiedrībām, valsts institūcijām, komersantiem, un privātpersonām, kas saistītas ar ezeru, purvu un vides izpēti un/vai apsaimniekošanu.

Gan studējot un strādājot Latvijas, Igaunijas un Somijas universitātēs, organizācijās un institūcijās, esam guvuši zināšanas, ar kurām vēlamies dalīties ar citiem. Tāpat savā ikdienas darbā redzam, ka mēs par savām dabas bagātībām vēl daudz ko nezinām. Tāpēc mēs savā darbā dalīsimies ar jau esošajām zināšanām un strādāsim, lai iegūtu jaunas un atkal dalītos. Tiekamies pie ezeriem, purvos, mežos, lekcijās, mācību stundās un sanāksmēs, lai kopā izlemtu kādā vidē vēlamies dzīvot un kā apsaimniekot to, ko daba mums ir sarūpējusi!

    Mūsu komanda        Publikācijas       Sadarbības partneri