Ezeru un purvu izpētes centrs
Izzināt pagātni, lai uzlabotu mūsu nākotni

EPIC ir dibināts ar mērķi:

  • veikt zinātniskos pētījumus, informēt un izglītot sabiedrību par vidi, īpaši par ezeriem un purviem un ar tiem saistītajiem procesiem pagātnē, mūsdienās un iespējamām izmaiņām nākotnē;
  • ar fundamentālu un lietišķu aktivitāšu palīdzību veicināt pārdomātu dabas resursu, īpaši sapropeļa un kūdras resursu izmantošanu;
  • veicināt izpratni par zinātnisko pētījumu nozīmi un to pielietošanas iespējām purvu un ezeru apsaimniekošanā;
  • balstoties uz pētījumu rezultātiem, izstrādāt metodes un ieteikumus ezeru, purvu un vides apsaimniekošanai, veicināt labas prakses piemērus un ilgtspējīgu vides attīstību;
  • sadarboties ar vietējām un starptautiskām organizācijām, sabiedrībām, valsts institūcijām, komersantiem, un privātpersonām, kas saistītas ar ezeru, purvu un vides izpēti un/vai apsaimniekošanu.